Tài Khoản Của Tôi

Hãy đăng ký, nếu bạn chưa có tài khoản

Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm, đặt dịch vụ của The Home;
  • Giải đáp thắc mắc, khiếu nại khách hàng;
  • Cung cấp cho khách hàng thông tin về các sản phẩm mới nhất ; chương trình khuyến mãi của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của khách hàng để thực hiện các mục đích khác ngoài các mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra

Password Requirements:

  • At least 8 characters
  • At least 1 uppercase letter
  • At least 1 numerical number