logo-thehome-new

Dao - Kéo - Thớt

Home-3-rev-img-1
Home-3-rev-img-2

Bộ lọc

109.000đ13.009.000đ
DH-7083
Bào – KAI – DH-7083
269.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
DH-7077
Bào đa năng – KAI – DH-7077
259.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
bn-64-01
10%
Bào đa năng Benriner BN-64
1.350.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
bn-120-01
10%
Bào đa năng Benriner Jumbo BN-120
2.160.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
dao bào
10%
Bào đa năng Ivory Benriner BN-Ivory
1.080.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
bào đa năng
5%
Bào đa năng màu đen Mastrad F21000
1.425.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
DMS-300
15%
Bộ dao Shun Classic – KAI – DMS-300
6.612.150 
Được xếp hạng 0 5 sao
DMS-220
15%
Bộ dao Shun Classic (A) -KAI – DMS-220
5.099.150 
Được xếp hạng 0 5 sao
DMS-600
15%
Bộ dao Shun Classic (B) – KAI – DMS-600
5.218.150 
Được xếp hạng 0 5 sao
TDMS-220
10%
Bộ dao Shun Premier – KAI – TDMS-220
6.065.100 
Được xếp hạng 0 5 sao
TDMS-310
15%
Bộ dao Shun Premier – KAI -TDMS-310
7.589.650 
Được xếp hạng 0 5 sao
8
15%
Bộ dao ZWILLING Four Star – 2 món – 35037-000
3.901.500 
Được xếp hạng 0 5 sao
6
15%
Bộ dao ZWILLING Four Star – 3 món – 35055-000
5.346.500 
Được xếp hạng 0 5 sao
19
15%
Bộ dao ZWILLING Gourmet – 2 món – 36130-000
3.816.500 
Được xếp hạng 0 5 sao
18
15%
Bộ dao ZWILLING Gourmet – 3 món – 36130-003
3.391.500 
Được xếp hạng 0 5 sao
21
15%
Bộ dao ZWILLING Pro – 2 món – 38447-004
4.751.500 
Được xếp hạng 0 5 sao
22
15%
Bộ dao ZWILLING Pro – 3 món (A) – 38430-007
7.641.500 
Được xếp hạng 0 5 sao
20
15%
Bộ dao ZWILLING Pro – 3 món (B) – 38447-003
6.715.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
5
15%
Bộ dao ZWILLING Professional S – 2 món – 35611-001
4.241.500 
Được xếp hạng 0 5 sao
1
15%
Bộ dao ZWILLING Professional S – 3 món – 35645-002
5.941.500 
Được xếp hạng 0 5 sao
14
15%
Bộ dao ZWILLING Twin Cuisine – 3 món 30324-000
6.791.500 
Được xếp hạng 0 5 sao
6
Bộ dao ZWILLING Twin Grip – 3 món – 38738-000
990.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
10
Bộ dao ZWILLING Twin Point – 2 món 32331-000
690.000 
Được xếp hạng 0 5 sao
4
15%
Bộ dao ZWILLING Twin Pollux – 2 món (Kiểu A) 30751-200
1.486.000 
Được xếp hạng 0 5 sao