logo-thehome-new

@Xây Dựng Hoàng Nguyễn – Dự án Nhà anh Dũng, Vũng Tàu 

Dự án Nhà anh Dũng, Vũng Tàu 
Diện tích: 300m2
Chi phí: 5 tỷ
Năm thực hiện: 2021