Dự án Kaso

Dự án: Kaso
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Diện tích : 420m2
Chi phí: 6 tỷ 8