Dự án Jio Health Quận 2

Dự án: Jio Health Quận 2
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Diện tích : 550m2
Chi phí: 8 tỷ 8