Dự án Sunwah Pear

Dự án: Sunwah Pear
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Diện tích : 180m2
Chi phí: 220 Triệu