Nhà phố ở Đồng Nai

Dự án: Nhà phố ở Đồng Nai
Địa chỉ: Đồng Nai
Diện tích : 100m2
Chi phí: 2 tỷ 3