Dự án nhà Quy Nhơn

Dự án: Nhà Quy Nhơn
Năm thực hiện: 3.2022
Diện tích đất: 400m2
Diện tích xây dựng: 200m2
Quy mô xây dựng: 2 tầng- 300m2 sàn
Chi phí dự án: 2 tỷ 200 triệu đồng