logo-thehome-new

@Kiến trúc – Xây dựng Kyoudai – Dự án Nhà Ms Liu

Dự án Nhà Ms Liu
Diện tích: 5x20m
Chi phí: 1tỷ250tr
Năm thực hiện: 2020