Dự án Nhà phố TP HCM

Dự án: Nhà phố
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Diện tích : 400m2
Chi phí: 800 Triệu