Dự án văn phòng Culine

Năm thực hiện: 2020
Diện tích: 180m2
Chi phí: 90tr