Dự án Nhà phố quận Bình Tân

Dự án: Nhà phố quận Bình Tân
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Diện tích : 80m2
Chi phí: 115 Triệu