logo-thehome-new

@Bùi Đặng Trường Phong – Dự án MQ flower Quận 2

Dự án MQ flower , Quận 2
Diện tích dự án: 300 m2
Tổng chi phí dự án: 1 tỷ
Năm thực hiện: 2022