logo-thehome-new

@Antonio Fam – Dự án CH 3 phòng ngủ, Quận 2

Dự án Căn hộ 3 phòng ngủ, Quận 2
Diện tích: 89 m2
Chi phí: 965 triệu
Năm thực hiện: 2019