logo-thehome-new

@Trần Nguyễn Anh Vũ – Dự án Ixora 2, Bà Rịa – Vũng Tàu

Dự án Ixora 2, Bà Rịa – Vũng Tàu
Diện tích: 7,6 ha
Năm thực hiện: 2022