Dự án Sushi Rei

Dự án: Sushi Rei
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Diện tích :166m2
Chi phí: 3 tỷ 4