logo-thehome-new

@Tân Hùng Mạnh – Dự án KTX, Bình Phước

Dự án KTX, Bình Phước
Diện tích: 450m2
Chi phí: 50 triệu
Năm thực hiện: 2021