logo-thehome-new

@Nguyễn Trương Luân – Dự án Parent House

Tên dự án: PARENT HOUSE
Thể loại: Nhà phố
Năm thực hiện: 2020
Diện tích đất: 120m2
Chi phí đầu tư: 1 tỷ