logo-thehome-new

@Nguyễn Thanh Minh – Dự án nhà phố 1, Vũng Tàu

Dự án nhà phố 1, Vũng Tàu
Diện tích: 200m2
Chi phí: 30 triệu
Năm thực hiện: 2020