logo-thehome-new

@Lê Trường Hải – Dự án nhà Vĩnh Long

Tên dự án: NHÀ VĨNH LONG
Năm thực hiện: 2020
Diện tích đất: 1000m2
Diện tích xây dựng: 200m2
Quy mô xây dựng: 1 tầng- 200m2 sàn
Chi phí dự án: 2 tỷ