logo-thehome-new

@Lê Ngọc Chinh – CH Chị Trang SUNAVENUE

Dự án căn hộ chị Trang Sunavenue
Diện tích: 100m2
Chi phí: 300 triệu đồng