Công trình nhà vườn (Vĩnh Phúc)

Dự án: Công trình nhà vườn (Vĩnh Phúc)
Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Diện tích : 1156m2
Chi phí: 230 Triệu