Dự án Nội thất khu WC VIP

Dự án: Nội thất khu WC VIP
Địa chỉ: Hồ Chí Minh
Diện tích : 60m2
Chi phí: 600 Triệu