logo-thehome-new

@Antonio Fam – Dự án Master Villa, Quận 7

Dự án Master Villa, Quận 7
Diện tích: 56m2
Chi phí: 572 triệu
Năm thực hiện: 2022