logo-thehome-new

@1618 Design – Dự án Nhà anh Chí Bình Chánh

Dự án: Nhà anh Chí Bình Chánh
Diện tích: 125m2
Chi phí: 140 triệu
Năm thực hiện: 2022